SIL Fotball var representert med 6 deltakere på rekrutteringsdommerkurs som ble arrangert av Hålogaland Fotballkrets. Kristian Elverland Haugnes, Deborah Amanuel, Sunniva Limstrand, Dina Nilsen, Ylva Strand og Benjamin Presthus Lyngmo deltok for klubben. Det er stor mangel på dommere i kretsen, og personer som ønsker å dømme for Svolvær Idrettslag bes ta kontakt med klubben for mer informasjon.

Bilde: Nordland Fotballkrets (facebook)