Hovedtrener
2012: Fredrik Mørch
2012: Yngvar

Assistenttrener

Matr. forv./oppmann

Foreldrekontakt

Kasserer

.