Det er ikke avklart om Skårungen Cup i Svolvær 2021 blir gjennomført. Det er bla. avhengig av smittesituasjonen og om det er åpnet opp for kampavvikling.